Kettlebell Sport Tip 006 – Hand insertion kettlebell clean en snatch

Kettlebell Sport tips van de Rotterdam Kettlebell Academy.
Deze keer geeft Barry tips over de “hand insertion” voor de kettlebell clean en kettlebell snatch.

Advertenties